Народно читалище "Честолюбие-2010г."

 e обществена институция, чиято мисия е да подпомага развитието на гражданското общество чрез предостяване на възможности за включване в разнообразни дейности за личностно и общностно развитие.

От своето учредяване до момента в читалището работят

Арт група приложно изкуство за деца;

Група за арт терапия за възрастни;

Детски танцов състав;

Детска карнавална група;

Кукерски състав;

Библиотечно-информационен център;

Образователен център по програми за квалификация и преквалификация;

Стажантски програми за ученици от местната гимназия;

Читалището предоставя основни услуги на населението като:

Набиране на текст;

Принтиране, сканиране, копиране, ламиниране на документи;

Попълване на молби за работа, автобиография и мотивационно писмо;

Информация за реферати , есета и доклади;

 Информация от електронна енциклопедия;

Проверка на здравноосигурителните права на лицата;

Проверка за социалните осигуровки на лицата;

Справки за промени в законите, ДВ;

Информация за свободни работни места в страната и чужбина.

Създаване на електронен адрес, изпращане на e_mail, проверка на поща.

Проверка на сметки за ел. енергия и сметки във ВиК по абонатен номер.

Търсене и публикуване на обяви на фирми и граждани в интернет пространството.

Предоставяне на информация за извършваните услуги и цени на институции, организации и фирми работещи на територията на Пловдивска област.

Други – изработка на брошури, покани, некролози и др.

 http://chestolyubie-2010.blogspot.com/

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg